ปรึกษากฎหมายในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการ เฉพาะช่องทาง Line OA :@lawhotline เท่านั้น

อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์

อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเป็นที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจให้กับบริษัทคนไทยและต่างชาติมากว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะกฎหมายธุรกิจ แรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริหารทรัพยากรบุคคล และอาจารย์พิเศษฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย ทรัพยากรบุคคล ให้กับองค์กรต่างๆมากมายเช่น KERRY , HINO ,  Silkspan , OMC Tech และองค์กรอื่นๆอีกกว่า 80 บริษัท