ปรึกษากฎหมายในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการ เฉพาะช่องทาง Line OA :@lawhotline เท่านั้น

ผศ.ดร.ณิชชา ยิ่งนคร

ผศ.ดร.ณิชชา ยิ่งนคร

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับบริษัทคนไทยและต่างชาติมากมาย เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจ อาจารย์พิเศษและประจำด้านกฎหมายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ