ปรึกษากฎหมายในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการ เฉพาะช่องทาง Line OA :@lawhotline เท่านั้น

คุณวิศาล สิงโตแก้ว

คุณวิศาล สิงโตแก้ว

ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาและควบคุมดูแลอาคาร อาคารชุด หมูบ้านจัดสรร สโมสร สมาคม มูลนิธิ ระดับชั้นนำของประเทศไทย