ปรึกษากฎหมายในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการ เฉพาะช่องทาง Line OA :@lawhotline เท่านั้น

คุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์

คุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับบริษัทคนไทยและต่างชาติมากมายมากว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้านการวิจัย วิเคราะห์วางแผนธุรกิจ การเงิน การลงทุน การบัญชี วางแผนภาษีและการบริหารทรัพยากรบุคคล