ปรึกษากฎหมายในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการ เฉพาะช่องทาง Line OA :@lawhotline เท่านั้น

ให้บริการทางด้าน นิติกรรม สัญญา

b05

ทนายสายด่วน เราเชี่ยวชาญด้านจัดทำ จัดร่าง และจำหน่ายสัญญาสำเร็จรูป เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาซื้อขาย หนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาจ้างพนักงาน สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาเช่า สัญญาจ้างต่างๆ หนังสือบอกกล่าว ติดตามทวงหนี้ หนังสือเลิกจ้าง หนังสือเตือนพนักงาน กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิ สโมสร สมาคม ชมรม รวมตลอด ถึงบันทึกข้อตกลงต่างๆ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสัญญาที่ได้มาตรฐานสากลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กว่า 300 สัญญา

บริการด้านนิติกรรม สัญญาส่วนหนึ่งของทนายสายด่วน

  • ให้บริการ ที่ปรึกษาเรื่อง นิติกรรม สัญญาแบบ 360 องศา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา จำหน่าย สัญญาสำเร็จรูปตามมาตรฐาน
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา จัดทำ จัดร่าง สัญญาทุกประเภท ทุกภาษา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา จัดทำพินัยกรรม
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา ในการออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม โนติส
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นๆ มาตรฐานสากล
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา เรื่องนิติกรรม สัญญาอื่นๆตามความประสงค์