เครือข่ายทนายสายด่วน

ทนายสายด่วน เป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2547 โดยอาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ด้วยความเชื่อว่า “ความยุติธรรม” คือปัจจัยที่ 5 ที่ทุกคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน กฎหมายกำหนดไว้ว่า “เราจะอ้างว่าเราไม่รู้กฎหมายนั้นไม่ได้” แต่ “ระบบการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปกลับไม่มีการสอนกฎหมาย ชาวบ้านทั่วไปจะรู้กฎหมายได้อย่างไร” จึงเป็นเรื่องที่แปลก ประหลาด และยากที่จะยอมรับสำหรับหลักการนี้ แต่หากสังคมไร้กฎ ไร้เกณฑ์ สังคมก็ดำรงอยู่ไม่ได้ย่อมปั่นป่วนแน่นอน บ่อยครั้งผู้ที่มาปรึกษาอาจารย์เป็นผู้มีการศึกษาสูงถึงระดับปริญญาเอก เป็นนักธุรกิจระดับต้นๆของประเทศไทย หรือแม้กระทั้งข้าราชการระดับสูง นักการเมือง พวกท่านเหล่านั้นกลับไม่รู้กฎหมายในขั้นพื้นฐานเลย จึงไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านตาดำๆที่เรียนจบเพียงชั้น ป.4 เลยว่าเขาจะรู้เรื่องกฎหมายหรือไม่ แม่แต่อาจารย์เองที่อยู่ในวงการกฎหมายมาหลายสิบปีก็ยังรู้กฎหมายไม่หมด ไม่สิ้น ดังนั้น อาจารย์จึงได้เริ่มก่อตั้งทนายสายด่วนขึ้น เพื่อคอยให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมงให้กับผู้ที่เดือดร้อน ในช่วงแรกก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักทนายสายด่วนมากนัก จึงมีผู้เดือดร้อนมาปรึกษาเพียงวันละไม่กี่สิบคน แต่ผ่านไปไม่นานก็เริ่มมีคนรู้จักและมาปรึกษากันเยอะขึ้นมาเรื่อยๆ และบางครั้งก็ถูกส่งต่อมาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย ไม่น้อยกว่า 300 ท่านต่อวัน

เมื่อมีผู้เดือดร้อนเข้ามาปรึกษากฎหมายกันจำนวนมาก อาจารย์และทนายความในสำนักงานก็ไม่สามารถให้คำปรึกษาได้ทัน จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกับทนายที่มีจิตอาสาจำนวนมากทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดก่อตั้ง “เครือข่ายทนายสายด่วน” ขึ้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อคอยแบ่งเบาภาระของสภาทนายความได้บ้างไม่มากก็น้อย ปัจจุบันเครือข่ายทนายสายด่วนเราแทบคลอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เราช่วยเหลือให้คำปรึกษากฎหมายแก่ชาวบ้านฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยจิตอาสาอย่างจริงใจ ในแนวทางเดียวกันไม่น้อยกว่าวันละหลายพันคน  อันเป็นโครงการที่พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

บทความโดย: อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาองค์กร