เกี่ยวกับเรา – ทนายสายด่วน

ทนายสายด่วน เป็นสำนักงานกฎหมาย ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2547 โดยอาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานเครือข่ายทนายสายด่วน และประธานบริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด หรือที่ปรึกษาอาวุโสสำหรับการบริหารองค์กร และอีกหลายธุรกิจ ทนายสายด่วนเป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับของสภาทนายความแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทนายสายด่วนเป็นที่รู้จักและจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้รับการตอบรับจากผู้ที่เคยใช้บริการว่าเป็นสำนักงานทนายที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ต่อมา ทนายสายด่วน ได้จัดตั้งเครือข่ายชื่อว่า “เครือข่ายทนายสายด่วน” โดยร่วมกันระหว่างทนายความทั่วประเทศที่มีจิตอาสาคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราอย่างยิ่ง

ทนายสายด่วน เราเป็นสำนักงานทนายความที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทนายความมืออาชีพ เพราะเราทราบดีว่าปัญหาทางกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ปรึกษา ช่วยเหลือ อย่างถูกต้องโดยเร็ว ปัจจุบันในแต่ละวันจะมีผู้ติดต่อสอบถามปรึกษากฎหมายกับทนายสายด่วน ไม่น้อยกว่า 300 ท่าน

More about

ลูกค้าของเรา

ทีมงาน

See all
อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บริหารและพัฒนาองค์กร

อาจารย์พรเทพ พงษ์สง่างาน

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

ผศ.ดร.นเรศ ล้วนไพรินทร์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาภาวะผู้นำ

อาจารย์กฤตภาส ธำรงราชภัฏ

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

อาจารย์อำพันธ์ นิมิตรอานันท์

ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี วางแผนภาษี

ผศ.ดร.ณิชชา วัชรากุลพงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจและแรงงาน

คุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน

คุณธนัญชัย รามด้วง

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

คุณวิศาล สิงห์โตแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ