ปรึกษากฎหมายในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการ เฉพาะช่องทาง Line OA :@lawhotline เท่านั้น

เกี่ยวกับทนายสายด่วน

อาจารย์พิพัชร์สร

อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์
ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายอาชีพ

ทนาย

ทนายสายด่วน เป็นสำนักงานกฎหมาย ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2547 โดยอาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานเครือข่ายทนายสายด่วน และประธานบริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด หรือที่ปรึกษาอาวุโสสำหรับการบริหารองค์กร และอีกหลายธุรกิจ ทนายสายด่วนเป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับของสภาทนายความแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทนายสายด่วนเป็นที่รู้จักและจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้รับการตอบรับจากผู้ที่เคยใช้บริการว่าเป็นสำนักงานทนายที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ต่อมา ทนายสายด่วน ได้จัดตั้งเครือข่ายชื่อว่า “เครือข่ายทนายสายด่วน” โดยร่วมกันระหว่างทนายความทั่วประเทศที่มีจิตอาสาคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราอย่างยิ่ง

ทนายสายด่วน เราเป็นสำนักงานทนายความที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทนายความมืออาชีพ เพราะเราทราบดีว่าปัญหาทางกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ปรึกษา ช่วยเหลือ อย่างถูกต้องโดยเร็ว ปัจจุบันในแต่ละวันจะมีผู้ติดต่อสอบถามปรึกษากฎหมายกับทนายสายด่วน ไม่น้อยกว่า 300 ท่าน

จุดเด่น

ทนายสายด่วน เราเป็นสำนักงานทนายความที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทนายความมืออาชีพ เพราะเราทราบดีว่าปัญหาข้อกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญ และ
จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ปรึกษา ช่วยเหลือ อย่างถูกต้องโดยเร็ว ปัจจุบันในแต่ละวันจะมีผู้ติดต่อขอรับคำปรึกษากฎหมายกับทนายสายด่วน ไม่น้อยกว่า 300 ท่าน
และมีเครือข่ายทนายสายด่วนคลอบคลุมทั้งประเทศ

เป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1

เป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 : ทนายสายด่วน เป็นสำนักงานทนายความที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบข้อบังคับของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

ดำเนินธุรกิจด้านกฎหมาย มายาวนาน

ทนายสายด่วน ดำเนินธุรกิจด้านกฎหมาย มายาวนานกว่า 20 ปีด้วยทนายความมืออาชีพและมาก ประสบการณ์ นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายทนายสายด่วน คลอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

ปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง

ทนายสายด่วน และเครือข่ายทนายสายด่วนทั่วประเทศ ให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง เพราะเราเชื่อว่า ปัญหาข้อกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญ ต้องได้รับการแก้ไข โดยเร็วและถูกต้อง

ทีมทนายสายด่วน