อาจารย์อำพันธ์ นิมิตรอานันท์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับบริษัทคนไทยและต่างชาติมากมายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านกฎหมายและการบัญชี  เชี่ยวชาญด้านงานระบบบัญชี วิเคราะห์ วางแผนภาษี และอาจารย์พิเศษฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานระบบบัญชีและวางแผนภาษี มากว่า 40 ปี