อาจารย์พรเทพ พงษ์สง่างาน

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับบริษัทคนไทยและต่างชาติมากมายมากว่า 30 ปี เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) และพัฒนาองค์กร เป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและอาจารย์พิเศษ ฝึกอบรม สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้กับองค์กรต่างๆมากมายเช่น KERRY , HINO ,  Silkspan , OMC Tech และองค์กรอื่นๆอีกกว่า 80 บริษัท มาตั้งแต่ พ.ศ.2538