ผศ.ดร.นเรศ ล้วนไพรินทร์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับบริษัทคนไทยและต่างชาติมากมายมากว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้านพัฒนาภาวะผู้นำ ได้รับได้รับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” สาขานักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2558 และรางวัล “ระฆังทอง” สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ปี พ.ศ. 2557 เป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำและอาจารย์พิเศษฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับองค์กรต่างๆมากมายเช่น KERRY , Big c ,  Honda , AIA และองค์กรอื่นๆอีกมากมาย