ผศ.ดร.ณิชชา วัชรากุลพงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับบริษัทคนไทยและต่างชาติมากมาย เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจ อาจารย์พิเศษและประจำด้านกฎหมายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ