บริการทางด้าน กฎหมาย

ทนายสายด่วน  ให้บริการรับปรึกษาอรรถคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่งคดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีที่ดิน คดีล้มละลาย ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และในชั้นอนุญาโตตุลาการ โดยทนายความมืออาชีพที่มากประสบการณ์เฉพาะด้าน โดยเฉพาะ เครือข่ายทนายสายด่วน เรามีเครือข่ายทนายความคลอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใด ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับคำปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง ปัจจุบัน ทนายสายด่วน เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทชั้นนำ เช่น KERRY , HINO , SILKSPAN และองค์กรอื่นอีกว่ากว่า 80 บริษัท

บริการทางฎหมายส่วนหนึ่งของทนายสายด่วน

  • ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจแบบ 360 องศา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมายฟรี ภายใต้เครือขายทนายสายด่วนทั่วประเทศ
  • ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ (สหภาพแรงงาน) และกฎหมายอื่นๆ
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาอรรถคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยทนายความชำนัญพิเศษเฉพาะทาง
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดฝึกบรม สัมมนากฎหมายสำหรับองค์กรธุรกิจ
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาการสืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาอนุญาโตตุลาการ