คุณวิศาล สิงห์โตแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาและควบคุมดูแลอาคาร อาคารชุด หมูบ้านจัดสรร สโมสร สมาคม มูลนิธิ ระดับชั้นนำของประเทศไทย