เกี่ยวกับเรา – ทนายสายด่วน

ทนายสายด่วน เป็นสำนักงานกฎหมาย ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2547 โดยอาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานเครือข่ายทนายสายด่วน และประธานบริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาองค์กร และอีกหลายธุรกิจ ทนายสายด่วนเป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

จุดเด่น – ทนายสายด่วน

ทนายสายด่วน เราเป็นสำนักงานทนายความที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทนายความมืออาชีพ เพราะเราทราบดีว่าปัญหาทางกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไข อย่างถูกต้องโดยเร็ว ปัจจุบันในแต่ละวันจะมีผู้ติดต่อสอบถามปรึกษากฎหมายกับทนายสายด่วน ไม่น้อยกว่า 300 ท่าน

ปรึกษากฏหมาย

บริการของเรา

บริการด้าน กฎหมาย

ให้บริการรับปรึกษาอรรถคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่งคดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีที่ดิน คดีล้มละลาย ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการด้าน การบัญชี

รับวางระบบบัญชี รับทำบัญชี งบการเงิน รับทำเงินเดือนให้กับพนักงาน ประกันสังคม และตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

บริการด้าน ทรัพยากรบุคคล

ทนายสายด่วน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อันถือเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มั่นคง อย่างยั่งยืน

บริการ งานจดทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน แปรสภาพ และร้านค้าพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ขอใบอนุญาต อย. โรงแรม โรงงาน

บริการ นิติกรรม สัญญา

จัดทำ จัดร่าง และจำหน่ายสัญญาสำเร็จรูป เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาซื้อขาย หนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาจ้างพนักงาน สัญญาจ้างที่ปรึกษา อื่นๆ

บริการ นักสืบ/ติดตามทวงหนี้

สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รับประกาศแจ้งคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยงหาย ทางอินเตอร์เน็ต และ อื่นๆ

ลูกค้าของเรา

บทความที่น่าสนใจ

See all
ทนายคดีแรงงาน

คดีแรงงาน เป็นคดีที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะแตกต่างไปจากคด

ทนายคดียาเสพติด

ยาเสพติด มีหลากหลายชนิด หลากหลายประเภท เช่น ยาบ้า ยาอี

ทนายคดีแพ่ง

คดีแพ่ง คือ คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลต

ทนายคดีอาญา

คดีอาญา หมายถึงคดีที่เกี่ยวกับความผิดและมีโทษซึ่งกำหนดไ

ทนายคดีครอบครัว มรดก

คดีครอบครัว มรดก คือคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือก

เครือข่ายทนายสายด่วน

ทนายสายด่วน เป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่

ติดต่อเรา