ปรึกษากฎหมายในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการ เฉพาะช่องทาง Line OA :@lawhotline เท่านั้น

home

เกี่ยวกับเรา - ทนายสายด่วน

ทนายสายด่วน เป็นสำนักงานกฎหมาย ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2547 โดยอาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานเครือข่ายทนายสายด่วน และประธานบริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาองค์กร และอีกหลายธุรกิจ ทนายสายด่วนเป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับของสภาทนายความแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทนายสายด่วนเป็นที่รู้จักและจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้รับการตอบรับจากผู้ที่เคยใช้บริการว่าเป็นสำนักงานทนายที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ต่อมาทนายสายด่วน ได้จัดตั้ง “เครือข่ายทนายสายด่วน” โดยร่วมกันระหว่างเพื่อนทนายความทั่วประเทศที่มีจิตอาสาคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราอย่างยิ่ง ทนายสายด่วน เราเป็นสำนักงานทนายความที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทนายความมืออาชีพ เพราะเราทราบดีว่าปัญหาทางกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไข อย่างถูกต้องโดยเร็ว ปัจจุบันในแต่ละวันจะมีผู้ติดต่อสอบถามปรึกษากฎหมายกับทนายสายด่วน ไม่น้อยกว่า 300 ท่าน

สำนักงานทนายความ ให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง

den

ทนายสายด่วน เราเป็นสำนักงานทนายความที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทนายความมืออาชีพ เพราะเราทราบดีว่าปัญหาทางกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไข อย่างถูกต้องโดยเร็ว ปัจจุบันในแต่ละวันจะมีผู้ติดต่อสอบถามปรึกษากฎหมายกับทนายสายด่วน ไม่น้อยกว่า 300 ท่าน

เป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1

ทนายสายด่วน เป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 เป็นสำนักงานทนายความที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบข้อบังคับของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

ดำเนินธุรกิจด้านกฎหมาย มายาวนาน

ทนายสายด่วน ดำเนินธุรกิจด้านกฎหมาย มายาวนานกว่า 20 ปีด้วยทนายความมืออาชีพและมาก ประสบการณ์ นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายทนายสายด่วน คลอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

ปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง

ทนายสายด่วน และเครือข่ายทนายสายด่วนทั่วประเทศ ให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง เพราะเราเชื่อว่า ปัญหาข้อกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญ ต้องได้รับการปรึกษา แก้ไข โดยเร็ว

บริการของเรา

บล็อก

ลูกค้าของเรา